stempel

Zorg ervoor dat de checklist en de site die je wilt beoordelen ieder in een apart venster staan.
Hiervoor moet je twee maal achter elkaar internet opstarten. In het ene venster open je de site die je wilt beoordelen en in het andere venster deze online checklist. Wissel via de taakbalk tussen de beide vensters en vul de checklist in.
Aan het eind wordt een beoordeling gegeven.

1. Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever van de site is?
 ja
 nee

2. Is het duidelijk wat het doel van de site is?
 ja
 nee

3. Is reclame maken het doel van de site?
 ja
 nee

4. Bevat de site commerciële advertenties?
 ja, als onderdeel van de informatie
 ja, maar deze zijn duidelijk gescheiden van de informatie
 nee

5. Geeft de index voldoende informatie over wat je van de site kunt verwachten?
 ja
 nee

6. Is de aangeboden informatie volledig genoeg voor jouw doel?
 ja
 nee

7. De maker van de site is bereikbaar via:
 alleen een e-mailadres
 een e-mailadres en telefoonnummer
 uitgebreide adresgegevens en een e-mailadres en telefoonnummer
 de maker is niet bereikbaar

8. Is het duidelijk wie de informatie heeft geschreven?
 ja
 nee

9. Geeft de website duidelijk aan dat de informatie door een deskundige is geschreven?
 ja
 nee

10. Worden verwijzingen (links) gegeven naar andere sites voor informatie over de makers?
 ja
 nee

11. Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om de informatie te controleren?
 ja
 nee

12. Is er een duidelijke en herkenbare 'menu' structuur?
 ja
 nee

13. Kun je uit de URL afleiden waar je bent binnen de site?
 ja
 nee

14. De informatie wordt ondersteund met:
 illustraties en/of foto's
 grafieken
 geluids- of videobestanden
 niks

15. Welke data worden gegeven?
 de datum van de laatste update (herziening)
 de datum waarop de site werd gemaakt en/of gepubliceerd
 een datum bij grafieken, kaarten, illustraties enz.
 geen datum

16. Is het duidelijk dat de informatie actueel is gehouden?
 ja
 nee

17. De site bevat geen (spel)fouten en is goed onderhouden (alle links werken).
 ja
 nee

18. Is de site "klaar" (en niet "under construction") ?
 ja
 nee

Klaar?

Hoeveel punten heeft de website behaald?

  

SCORE: punten